Športový klub DIANELLO vznikol v decembri 2015 ako zavŕšenie dobrovoľnej činnosti, zanietenej partie športovcov, ich rodinných príslušníkov a kamarátov. Aj napriek tomu, že sme novovzniknutý športový klub, máme svoju históriu. Zameriavame sa na jazdectvo, turistiku, zimné a diaľkové plávanie, otužovanie a zlatý vek.

Naším cieľom je spájať ľudí rôznych vekových kategórií, s rôznym vzdelaním, ale s teplým  a milujúcim srdcom.
Našimi prioritami je poskytnúť našim členom také prostredie, do ktorého sa budú opäť radi vracať.  Vzájomne odovzdávať už nadobudnuté skúsenosti z oblastí, ktorým sa nás športový klub venuje. Vytvoriť miesto, kde sa ľudia môžu stretávať, spoznávať nových ľudí, formovať nové priateľstvá a zároveň tak vytvárať kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sú zároveň i zdraviu prospešné.

Občianske združenie Športový klub DIANELLO propaguje a zabezpečuje športové akcie v duchu svojho hesla „S LÁSKOU K PRÍRODE A ŠPORTU, TVOJE HODNOTY RASTÚ“. Láska a morálne hodnoty v duchu fair play sa budujú už v mladosti, preto sa snažíme o propagáciu športu medzi mládežou a participáciu rodinných príslušníkov, pri spoločných športových a voľno časových aktivitách.