Vývojový rad koní po súčasnosť

Vývojový rad koní po súčasnosť

23.02.2016

Kone

Už od začiatku vývoja koní je dosť zložité rozlíšiť predchodcov koňa. Mnohé sa podobajú na nosorožca alebo na tapíra. Nosorožec a tapír ostali žiť v pralese, avšak predchodca dnešného koňa sa v dôsledku presunu na prérie a stepi ďalej vyvíjal, jeho cesty viedli na tvrdší a suchší povrch. Predpokladá sa, že jeho predchodcovia žili v jednotlivých geologických periódach na mäkšom povrchu pralesov a mali päť prstov, ktoré boli vhodnejšie pre našľapovanie v bahnitej pôde.

Kone prešli geologickým vývojom od veľkosti líšky až po dnešného, 175 – 180cm vysokého teplokrvníka. Vývoj prostredia a suchšie stepi spôsobovali to, že sa jeho končatiny predlžovali, zvyšovala sa rýchlosť, jednotlivé prsty sa skracovali, váha prešla na jeden prst, a to na dlhší stredný prst, ktorý mal na poslednom článku kopyto. Preto je dnešný kôň jednokopytník a jeho predchodcovia boli viacprsté nepárnokopytníky. Chrup koní prešiel tiež vývojom. Pôvodné krátke hrboľaté stoličky sa vyvinuli na chrup bylinožravca s dlhými hranolovitými stoličkami a trecími plochami. Pomerne krátky krk sa predĺžil v dôsledku spásania na prériách, očnice sa posunuli dozadu. Výživou sa celkovo stavba tela koňa zväčšila.
 

Priblížme si predchodcov koňa:

Eohippus

mal veľkosť líšky, krátku hlavu a krk. Bol pružný, mal klenutý chrbát a pomerne dlhé končatiny. Na hrudníkových končatinách mal päť prstov a len na štyroch mal kopýtka. Na panvových končatinách mal kopýtka len na troch prstoch. Žil v močariskách a v lesnom prostredí.


Mesohippus

Bol približne 45cm vysoký, chrbát bol stále klenutý, nohy mal dlhšie a počet prstov na predných končatinách sa zredukoval na tri. Chrup mal prispôsobený na prežúvanie mäkkej potravy.


Merryhippus

V kohútiku meral 90cm, mal ešte tri prsty, ale celú hmotnosť niesol už len na strednom prste a dva postranné prsty mal pokryté kopýtkami, ktoré sa už nedotýkali zeme a boli zakrpatené. Mal dlhší krk a už nemal klenutý chrbát.


Pliohippus

Bol už celkovou stavbou tela blízky dnešnému koňovi. Na končatinách mal jeden prst s dokonalým kopytom a meral približne 122cm.


Equus

Uzatvára vývojový rad. Žili asi dva typy divokých koní, ktoré sú predchodcami mnohých dnešných koní. Sú to základne typy plemien, dodnes žijúcich v stepiach ďalekého východu v strednej Ázii alebo v ZOO. Meria približne 130 – 140cm. Má mohutnú hlavu, hriva je stojatá a má krátke silné končatiny.


Kertak

Dodnes žije v stepiach ďalekého výchdu Strednej Ázie alebo v ZOO. Meria približne 130 – 140cm, má mohutnú hlavu,stojatú hrivu a krátke, no silné končatiny.


Tarpan

Žil v oblasti Kaspického a Čierneho mora v 80. – 90. rokoch nášho storočia. Bol však vyhubený. Jeho výška bola približne 135 – 145cm. Bol ušľachtilejší a štíhlejší.